Visualize expected goals

April 7, 2021 · 5 min · Rui Qiu

A pipe dream of Jiangsu FC

March 12, 2021 · 2 min · Rui Qiu

The tarantino package

January 26, 2021 · 2 min · Rui Qiu

Top Google searches in 2020

December 21, 2020 · 2 min · Rui Qiu

A quickstart to R package development

December 2, 2020 · 2 min · Rui Qiu