Shiny + scrollytell can tell a story

January 14, 2022 · 2 min · Rui Qiu

Visualize expected goals

April 7, 2021 · 5 min · Rui Qiu

A pipe dream of Jiangsu FC

March 12, 2021 · 2 min · Rui Qiu

The tarantino package

January 26, 2021 · 2 min · Rui Qiu

Top Google searches in 2020

December 21, 2020 · 2 min · Rui Qiu