Visualize expected goals

April 7, 2021 · 5 min · Rui Qiu

A pipe dream of Jiangsu FC

March 12, 2021 · 2 min · Rui Qiu

The tarantino package

January 26, 2021 · 2 min · Rui Qiu

Top Google searches in 2020

December 21, 2020 · 2 min · Rui Qiu

kepler.gl

September 12, 2020 · 1 min · Rui Qiu

Color selection in data visualization

September 8, 2020 · 1 min · Rui Qiu

99 days of decluttering

June 13, 2020 · 2 min · Rui Qiu